Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

 

Nye arbeider

Våren 2009 er publisert en rapport om ”Innovations and market responses in the Norwegian salted fish industry”, forfatter Knut Bjørn Lindkvist. Lindkvist har også skrevet en artikkel "Mistrust and lack of market innovation - a case study of loss of competitiveness in a seafood industry", som blir .publisert i European Urban & Regional Studies , nr 17 (1) i 2010.

Rapporten "Innovations and market responses in the Norwegian salted fish industry" omhandler bakgrunnen, og det teoretiske rammeverket, for forskningen i saltfiskprosjektet.
Artikkelen “Mistrust and lack of market innovation – a case study of loss of competitiveness in a seafood industry” tar for seg mangelen på samsvar mellom markedstilvenning og tradisjonelle produksjonspraksiser. Et nøkkelspørsmål er hvorfor etterspørselen i saltfiskmarkedet i Spania tilsynelatende ikke er i stand til å påvirke saltfiskproduksjonen i Norge.

Lindkvist antar at strukturelle forhold ved den industrielle tilpasningen og mistillit mellom flere av hovedaktørene i Norge kan være noen av årsakene til den reduserte saltfiskeksporten til Spania.