Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

 

Forskningskonferanse, Bergen 09

I løpet av 18 og 19. mars 2009 ble det i Bergen avholdt en forskningskonferanse angående temaene i det norsk-spanske saltfiskprosjektet. Konferansens første dag bestod av en rekke forelesninger med representanter fra både forskning og næringsliv. Tilstede var også studenter og ansatte ved Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen.

Konferansen ble åpnet av prosjektleder Professor Knut Bjørn Lindkvist, UiB som gav en introduksjon til saltfiskprosjektet og dets problemstillinger. Videre presenterte Espen Hanson, Eksportrådet for fisk (EFF) sin representant i Spania, det spanske saltfiskmarkedet: forandringer og utfordringer. Etter dette gav forsker Jens Østli ved Nofima en introduksjon til forbruker preferanser og bruk av fokusgrupper i slatfiskforskning i Portugal og Spania. Deretter presenterte direktøren ved Cape Fish AS, Bjørn Ronald Olsen, muligheter og utfordringer for en lokal saltfiskprodusent i en tid med finanskrise. Videre fulgte Direktør Carl Johan Pettersen, fra Carl Johan AS, som delte sine erfaringer med å etablere et norsk saltfisk merke i Galicia i Spania i begynnelsen av millenniumet. Dagens program ble fullendt med en to timers forelesning av Professor José Luis Sánchez, Institutt for Geografi, Universitetet i Salamanca – Spania. Han fremla produksjonsregler (konvensjoner) og innovasjoner som dominerer i naturbaserte industrier, med vinproduksjon i Spania og saltfiskproduksjon i Norge som eksempler.

Konferansens andre dag var for forskerne og konsortiedeltakerne i prosjektet, og inneholdt presentasjoner og diskusjoner rundt de ulike delprosjektene og forskningsmålene. Blant fremleggerne var professorene Torbjørn Trondsen, Universitetet i Tromsø (UiTø)/ Den norske Fiskerihøgskolen, Knut Bjørn Lindkvist, UiB, Odd Inge Steen, UiB og Torbjørn Schei, Høgskolen i Finnmark, forskerne Jinghua Xie, UiTø, Lorena Gallart Jornet, SINTEF, Ana Espinosa, Universitetet i Valencia, Inmaculada Martinez, Seville og Heidi Bjønnes Larsen, (stipendiat) UiB.

 

Seven people in a row at a view-point at mount Floyen

Deltakere ved konferansen i Bergen på Fløyen 18. mars. Fra venstre: Jinghua Xie, UiT, Inma Martinez, Sevilla, Ana Espinosa, Alicante, Leif Haughom, Vardø VGS/Sjømatsenteret, Jan Ove Johansen, EFF Tromsø, Øivind Blokkum Øvre, EFF Tromsø, Siren S. Juliussen, UiB.

Foto; Ana Espinosa