Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

 

Saltfiskprosjektet møter den Spanske organisasjonen for saltfiskprodusenter, ANFABASA

Den 27.mai 2009 ble avholdt møte i Madrid mellom projektleder Knut Bjørn Lindkvist og direktør Ricardo Suescun lederen for ANFABASA.  Stipendiat Heidi Bjønnes Larsen og Ana Espinoza fra Saltfiskprosjektet deltok også.  

ANFABASA er forkortelsen for ”Asociacion nacional de fabricantes de bacalao y salazones”. ANFABASA er dannet av spanske bedrifter som driver med saltfisk, både tradisjonell saltfisk og nyere produkter. Bakgrunnen for dannelsen av organisasjonen har blant annet vært utvanningen av begrepet ’bacalao’ i Spania. I henhold til spanske retningslinjer må alle produkter av torsk merkes som ’bacalao’, noe som skaper forvirring for konsumentene når de skal kjøpe saltfisk produkter.  Upresis merking gjør det for eksempel vanskelig for konsumentene å vite om de kjøper utvannet saltfisk eller lettsaltet fisk.  ANFABASA ønsker blant annet forbedret merking slik at konsumentene lettere kan finne informasjon om de enkelte produktene. ANFABASA ønsker også å utarbeide en ens forståelse av ulike produkt parametre for salt fisk produsenter. Et sentralt mål for ANFABASA er også å utvide markedet for tradisjonelle og nye saltfiskprodukter av høy kvalitet.

Formålet med møtet var å utveksle informasjon og drøfte muligheten for videre samarbeid. Møte fant sted i lokalene til Seafood Norway i Madrid. Knut Bjørn Lindkvist presenterte saltfiskprosjektet og Ricardo Suescun gav en presentasjon av ANFABASA. ANFABASA var positive til videre samarbeid med saltfiskprosjektet. På sin side mente Lindkvist at samarbeid med ANFABASA vil være fruktbart. Detaljene i samarbeidet skal diskuteres i senere møter. Det vil være en fordel hvis medlemmer av ANFABASA og medlemmene av saltfiskprosjektet blir bedre kjent. Derfor ble diskutert muligheten for å arrangere et større møte der både ANFABASA medlemmer og medlemmene av saltfiskprosjektet er tilstede. Første anledning ville være noen fellesarrangement ved neste workshop som sannsynligvis kan arrangeres i Spania til våren, rett før påske. Det hersket enighet på møtet om at både saltfiskprosjektet og ANFABASA jobber for samme sak og vi har begge mye å vinne på samarbeid og utveksling av informasjon.