Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

Bacalaofestivalen i media:

NRK

NRK

 

Bacalaofestival i Honningsvåg

Bacalao

 

Saltfiskakademiet ble høsten 2010 gjennomført i regi av Høgskolen i Finnmark og Universitet i Bergen, nå videreføres akademiet gjennom Bacalaofestivalen i Honningsvåg. Nordkapp Reiseliv har med støtte fra Nordkapp kommune, flere reiselivsbedrifter, klippfiskprodusenten i Nordkapp og Nordkapp maritime fagskole og videregående skole samarbeidet om å skape matopplevelser for både turister og lokalbefolkninga. Arrangørene inviterte to spanske kokker med 1 og 2 stjerner i Michelin-guiden til å vise hvordan de gjør saltfisk og klippfisk om til fantastiske retter. I tillegg spilte fire kvinnelige musikere fra Galicia i Spania tradisjonell galicisk musikk. Festivalen har vært en god opplevelse og møteplass for lokale produsenter, utenlandske kjøpere, reiselivsbedriftene og folk flest i kommunen. Dessuten har befolkningen og de lokale produsentene blitt minnet om hvilke kvalitetskrav som stilles til råvarenes kvalitet hvis sluttproduktene skal bli gode.