Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

 

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond støtter studenter i saltfiskprosjektet

Fiskeri- og havbruksnæringen deler fire ganger i året ut stipendier til studenter som vil skrive masteroppgaver for fiskerinæringen.

Alle studentene ved Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen som er knyttet til det norsk-spanske saltfiskprosjektet har mottatt stipender på mellom 15 000 og 25 000 kroner fra dette forskningsfondet.

Stipendet utdeles til studenter som samarbeider med bedrifter eller fartøy om forskning som er relevant for fiskerinæringen. På fhf's hjemmeside, omtales Vigdis Lode som fullførte sin mastergrad om produksjonskjeder, konvensjoner og markedstilpasning i saltfisknæringen ved Institutt for Geografi i 2008. Vigdis har også skrevet to kortere rapporter for saltfisk- prosjektet med utgangspunkt i masteroppgaven sin.