Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

Tid og sted:
Forkurs, Honningsvåg. 23-26 august 2010

Hovedkurs, Santiago de Compostela, Galicia, Spania. 6-17 september 2010

Rapportskriving (og eksamen), september/oktober 2010

Påmelding:
Interesserte bes ta kontakt med Siren S. Juliussen ved Universitetet i Bergen.

Det er begrenset antall plasser og deltakere fra Saltfiskprosjektets samarbeidspartnere prioriteres.

Arrangører:
Institutt for økonomi, ledelse og regional innovasjon, HiF

Sjømatsenteret ved Vardø videregående skole

Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.

Det norsk-spanske saltfiskprosjektet 2008-2011 ved Institutt for Geografi, UiB

Det Norsk-Spanske Saltfiskakademiet 2010

Det Norsk-Spanske Saltfiskakademiet er et pilotprosjekt og avholdes første gang 2010. Ved å overføre resultater, og kunnskap fra Det norsk-spanske saltfiskprosjektet 2008-2011 til studenter, lærere i sjømatfag og næringsaktører, så har Saltfiskakademiet som målsetting å bidra til kompetanseheving og omstilling blant de ulike aktørene i hvert ledd i verdikjeden– fra fangst til konsum, og videre å bidra til en kvalitetsheving i så vel saltfiskproduksjon, som sjømatutdanning i Norge.

Det norsk-spanske saltfiskakademiet tilbys som et høgskolestudium ved Høgskolen i Finnmark, med mulighet for tilrettelegging for voksenopplæring for dem som ikke oppfyller kravene til opptak ved HIF.

Les mer i vår brosjyre