Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

Det Norsk-Spanske Saltfiskakademiet

Santiago de Compostela 2010

6- 18 september 2010 var studenter, samt representanter fra Universitet i Bergen, Universitet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark, samlet i Santiago de Compostela i Galicia for å øke sin kunnskap om det galisiske saltfisk markedet.

Studenter og lærer, Det norske-spanske Saltfiskakademiet 2010

Foto Ole Magnus Rapp

Faglig innhold
De tre første dagene bestod av ulike forelesninger. Spania er et heterogent marked og Ana Espinosa gav innføring i ulike regionale preferanser og regionale særtrekk i den spanske saltfiskindustrien og saltfiskkonsumet. En hel dag ble tilbrakt hos ANFACO (Spanish National Association of fish and Seafood Canneries) som på oppdrag fra Saltfiskakademiet hadde gjennomført en rekke tester på norsk saltfisk. Forskningsinstitusjonen forklarte de tekniske fremgangsmetodene for testene og presenterte resultatene. Resultatene viser at norsk saltfisk klart har en plass i det spanske markedet. Knut Bjørn Linkvist og Josè Luis Sanchèz gjennomgikk konvensjonsteori, det teoretiske grunnlaget for prosjektet. Manuel Gonzalez presenterte den spanske fiskerinæringen. En representant fra EROSKI og Froitomar gav studentene innblikk i en supermarkedkjede sine preferanser og politikk for salg av saltfisk.

Studentens arbeid
Etter å ha fått innføring i grunnleggende teori og kvalitativ metode, skulle studentene selv ut i felten og innhente empiri til sin egen feltrapport. Biler og tolker ble stilt til disposisjon og studentene kjørte på kryss og tvers av Galicia og intervjuet blant annet saltfiskprodusenter, kokker, konsumenter og restauranteiere.

Studentene fordelte seg på følgende oppgaver:
- Forskjeller mellom galiciske konsumenter og produsenter av saltfisk i synet på hva som er god saltfisk.
- Vanninnholdet i saltfisk og oppfatningen av kvalitet blant galisiske importører av saltfisk.
- Norske ferdigprodukter av saltfisk i det galiciske HORECA-markedet.
- Galiciske toppkokker og deres preferanser ved bruk av bacalao i egne restauranter.
- Transportmetoder og innvirkningen på kvalitet i saltfiskindustrien.
- Markedsorientert verdiskapning i saltfiskindustrien og forutsetninger for å oppnå lønnsomhet.
- Saltfisk eller klippfisk på det galisiske marked ut fra et bedriftsøkonomisk synspunkt.

Testmiddag
Saltfiskakademiet arrangerte en større testmiddag på ett av de finere hotellene i Santiago de Compostela. Hit var det invitert saltfiskprodusenter, representanter fra supermarkedskjeder, restauranteiere, kokker og vanlige konsumenter. Fisken var levert av Cape Fish, Honningsvåg som ved anledningen var representert av en av studentene på kurset, Hanne Benjaminsen. På menyen var det 6 ulike retter av norsk saltfisk. Menyen var utarbeidet av Juan Carlos Samosa, tidligere rektor ved den galisiske hotellhøgskolen, og en dyktig kokk med erfaring fra en to stjerners Michelin-restaurant. Både fisk og arrangement ble godt mottatt  

Sosiale begivenheter
Hver kveld var det fellesmiddag med god mat og drikke og tallrike diskusjoner. Alle kurs med utspring fra et geografimiljø arrangerer en ekskursjon. Denne gangen var vi på en liten rundtur i Galicia med blant annet besøk til Spanias vestligste punkt - Cabo Finisterre. Fisterra, som det heter på galisisk er det endelige sluttpunktet for pilgrimmene som vandrer pilgrimmsveien - Camino de Santiago. På denne klippen brenner de sine brukte klær. Avslutningsmiddagen for kurset ble arrangert i Muros, en trivelig fiskerlandsby med sterke bånd til Institutt for geografi.